Va kul att du vill veta mer!

Hittar du inte svaret på din fråga här – tveka inte att höra av dig till oss på Rörmokeriet på telefon 0370-261 65 eller mejla till info@rormokeriet.se

Frågor och svar

Det "knäpper" i rören efter värmepumpsinstallationen. Vad är detta?

Knäppningarna uppstår på grund av temperaturskillnad i rören. I värmepumpen finns en växelventil monterad som släpper ut rätt mängd värme direkt i systemet. Denna ventil har bara två lägen: öppen eller stängd. Om knäppningarna är ett problem så kan vi installera ett utjämningskärl mellan växelventil och radiatorer som gör att knäppningarna minskas kraftigt eller helt försvinner.

Kan man använda kaustiksoda i ett avlopp av plast?

Nej, kaustiksoda ska man inte använda i avloppsrör av plast. Detta kan ofta skada både rör och tätningar och göra att man till slut får större bekymmer än dålig vattenavrinning.

Jag har installerat värmepump. Hur gör jag med skorstenen?

När du byter ut din gamla uppvärmningskälla som t.ex. olja eller ved bör du inte mura igen rökkanalsuttaget. Det bästa är om du istället kan mura in ett ventilationsdon eller en ventil. På detta vis får du en bättre ventilation och minskar risken för att skorstenen skadas av fukt.

Kan jag få husavdrag? (ROT-avdrag)

Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du (delvis) äger bostaden där ROT-arbetet utförs. Skattereduktion för husarbeten medges med 30% av arbetskostnaden för husarbetet men högst 50.000 kr per person och år.

Tänk på: Du måste ha haft tillräcklig inkomst för att ha dragit in så mycket skatt att det täcker avdraget som du gör. Exakt var gränsen går varierar så läs på här

Var gör jag vid vattenläckage?

Det första du bör göra är att stänga av huvudkranen till din fastighet. Därefter ringer du oss på nummer 0370-261 65

Vilken sorts värmepump ska jag välja?

Den avgörande faktorn i detta val är ditt energibehov. Om du inte förbrukar mer än ca 10 000 kWh per år kanske andra investeringar ger mer effekt, som t.ex. tilläggsisolering eller byte av fönster. Om du har uppvärmning med direkt el kan en luft/luftvärmepump passa bra. Den är enkel att installera och effekten i dessa enheter har höjts rejält under de senaste åren. Om du har vattenburen värme kan du välja mellan luft/vatten, berg- ytjord-, sjö- eller grundvattenvärme. När man funderar på payoff-tid, dvs. hur snabbt investeringen ska betala sig bör man tänka på att all energi sannolikt kommer bli avsevärt dyrare under de närmaste 10 åren. Välkommen in till vårt IVT-Center och diskutera vad som blir bäst för dig!

Kan jag få skattereduktion för husarbete även i min förälders bostad?

Ja, du kan även få skattereduktion för arbete som utförs i dina föräldrars bostad förutsatt att du har betalat arbetet. För att du ska ha rätt till skattereduktion för ROT-arbete som utförs i dina föräldrars bostad krävs dessutom att du helt eller delvis äger den bostad som dina föräldrar bor i.

Hur kan man undvika vattenskador?

Håll koll! Kontrollera utsatta områden regelbundet. Titta runt golvbrunnen i dina våtutrymmen och under diskbänken i köket. Om du upptäcker en misstänkt läcka bör du kontakta oss omgående. Ju tidigare du upptäcker skadan, desto mindre blir kostnaden att åtgärda den. En säker installation minskar risken för vattenskador, eftersom den tar hänsyn till de kända orsakerna till vattenskador.

Varför ska man ha en värmepump?

Energiåtgången för uppvärmning är ofta den största kostnaden man har som villaägare. Denna kostnad förväntas stiga ännu mer under kommande år p.g.a. ökade energipriser. En värmepump kan reducera energiåtgången och därmed kostnaden med upp till 70%, och är därmed en mycket god investering. Värmepumpen är vidare mycket driftsäker och kräver minimalt med underhåll.

Vad är de vanligaste orsakerna till vattenskada?

Över hälften, ungefär 60%, av alla vattenskador beror på läckande rörinstallationer. Risken för detta är störst när installationen är ny. Vid äldre installationer är korrosion vanligaste orsaken till skada. En annan riskfaktor är frysning, alltså rör som helt enkelt fryser sönder vid kallt väder. Det kan exempelvis inträffa i fritidshus där man stänger av värmen på vintern. Omkring en tredjedel av vattenskadorna beror på läckande tätskikt och ca tio procent kan härledas till exempelvis diskmaskiner, som kopplats till en befintlig vatteninstallation. (Källa: Branschregler Säker Vatteninstallation)

Hittar du inte svaret på din fråga här – tveka inte att höra av dig till oss på Rörmokeriet på telefon 0370-261 65 eller mejla till info@rormokeriet.se

Ring gärna Rörmokeriet på nummer

0370-26165