Trygghet

Trygghet

Rörmokeriet har självklart en ansvarsförsäkring som täcker dig som kund om vi skulle göra något fel. Utöver detta är vi certifierade av SVEP, och ett "auktoriserat VVS-företag".

Certifierade av SVEP

SVEP är en intresseorganisation för företag med ambitionen att verka för en seriös marknadsföring av värmepumptekniken. En SVEP-certifiering innebär att en person i arbetsledande ställning på företaget avlagt godkänt prov i SVEPs nuvarande certiferingskurs EUCERT eller enligt de tidigare certifieringskurserna SCU2002 eller SEV. Läs mer på:

http://www.svepinfo.se/certifiering/

Auktoriserat VVS-företag

Rörmokeriet är ett auktoriserat VVS-företag genom "Branschregler Säker Vatteninstallation". Detta är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet  är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren. Läs mer:

http://www.sakervatten.se/