Har du en fråga?

01. Det "knäpper" i rören efter värmepumpsinstallationen. Vad är detta?

Knäppningarna uppstår på grund av temperaturskillnad i rören. I värmepumpen finns en växelventil monterad som släpper ut rätt mängd värme direkt i systemet. Denna ventil har bara två lägen: öppen eller stängd. Om knäppningarna är ett problem så kan vi installera ett utjämningskärl mellan växelventil och radiatorer som gör att knäppningarna minskas kraftigt eller helt försvinner.

Hjälpte detta dig?

(Frågor rangordnas utefter antal hjälpta kunder)
Ja

02. Kan man använda kaustiksoda i ett avlopp av plast?

Nej, kaustiksoda ska man inte använda i avloppsrör av plast. Detta kan ofta skada både rör och tätningar och göra att man till slut får större bekymmer än dålig vattenavrinning.

Hjälpte detta dig?

(Frågor rangordnas utefter antal hjälpta kunder)
Ja

03. luft/vatten eller jord/bergvärmepump?

De senaste luft-vattenvärmepumparna är av mycket hög kvalitet och ger en god driftekonomi, till en lägre investeringskostnad än en bergvärmepump. De kan dock inte nå upp till lika hög värmefaktor som en bergvärmepump under de kallaste dagarna på året.

Hjälpte detta dig?

(Frågor rangordnas utefter antal hjälpta kunder)
Ja

04. Jag har installerat värmepump. Hur gör jag med skorstenen?

När du byter ut din gamla uppvärmningskälla som t.ex. olja eller ved bör du inte mura igen rökkanalsuttaget. Det bästa är om du istället kan mura in ett ventilationsdon eller en ventil. På detta vis får du en bättre ventilation och minskar risken för att skorstenen skadas av fukt.

Hjälpte detta dig?

(Frågor rangordnas utefter antal hjälpta kunder)
Ja

05. Kan jag få husavdrag? (ROT-avdrag)

Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs. Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbtet men högst 50.000 kr per person och år.

Hjälpte detta dig?

(Frågor rangordnas utefter antal hjälpta kunder)
Ja

06. Kan jag köpa värmepumpar hos er?

Ja, vi är återförsäljare av IVT:s hela sortiment av värmepumpar och driver IVT center i Värnamo. IVT har ett av marknadens bredaste utbud av värmepumpar. Vi tar självklart hand om hela installationsprocessen och hjälper dig med de tillstånd som behövs.

Hjälpte detta dig?

(Frågor rangordnas utefter antal hjälpta kunder)
Ja

07. Var gör jag vid vattenläckage?

Det första du bör göra är att stänga av huvudkranen till din fastighet. Därefter ringer du oss.

Hjälpte detta dig?

(Frågor rangordnas utefter antal hjälpta kunder)
Ja

08. Vilken sorts värmepump ska jag välja?

Den avgörande faktorn i detta val är ditt energibehov. Om du inte förbrukar mer än ca 10 000 kWh per år kanske andra investeringar ger mer effekt, som t.ex. tilläggsisolering eller byte av fönster. Om du har uppvärmning med direkt el kan en luft/luftvärmepump passa bra. Den är enkel att installera och effekten i dessa enheter har höjts rejält under de senaste åren. Om du har vattenburen värme kan du välja mellan luft/vatten, berg- ytjord-, sjö- eller grundvattenvärme. När man funderar på payoff-tid, dvs. hur snabbt investeringen ska betala sig bör man tänka på att all energi sannolikt kommer bli avsevärt dyrare under de närmaste 10 åren. Välkommen in till vårt IVT-Center och diskutera vad som blir bäst för dig!

Hjälpte detta dig?

(Frågor rangordnas utefter antal hjälpta kunder)
Ja

09. Kan jag få skattereduktion för husarbete även i min förälders bostad?

Ja, du kan även få skattereduktion för arbete som utförs i dina föräldrars bostad förutsatt att du har betalat arbetet. För att du ska ha rätt till skattereduktion för ROT-arbete som utförs i dina föräldrars bostad krävs dessutom att du helt eller delvis äger den bostad som dina föräldrar bor i.

Hjälpte detta dig?

(Frågor rangordnas utefter antal hjälpta kunder)
Ja

10. Hur kan man undvika vattenskador?

Håll koll! Kontrollera utsatta områden regelbundet. Titta runt golvbrunnen i dina våtutrymmen och under diskbänken i köket. Om du upptäcker en misstänkt läcka bör du kontakta en auktoriserad installatör omgående. Ju tidigare du upptäcker skadan, desto mindre blir kostnaden att åtgärda den. En säker installation minskar risken för vattenskador, eftersom den tar hänsyn till de kända orsakerna till vattenskador.

Hjälpte detta dig?

(Frågor rangordnas utefter antal hjälpta kunder)
Ja

11. Varför ska man ha en värmepump?

Energiåtgången för uppvärmning är ofta den största kostnaden man har som villaägare. Denna kostnad förväntas stiga ännu mer under kommande år p.g.a. ökade energipriser. En värmepump kan reducera energiåtgången och därmed kostnaden med upp till 70%, och är därmed en mycket god investering. Värmepumpen är vidare mycket driftsäker och kräver minimalt med underhåll.

Hjälpte detta dig?

(Frågor rangordnas utefter antal hjälpta kunder)
Ja

12. Vad är de vanligaste orsakerna till vattenskada?

Över hälften, ungefär 60%, av alla vattenskador beror på läckande rörinstallationer. Risken för detta är störst när installationen är ny. Vid äldre installationer är korrosion vanligaste orsaken till skada. En annan riskfaktor är frysning, alltså rör som helt enkelt fryser sönder vid kallt väder. Det kan exempelvis inträffa i fritidshus där man stänger av värmen på vintern. Omkring en tredjedel av vattenskadorna beror på läckande tätskikt och ca tio procent kan härledas till exempelvis diskmaskiner, som kopplats till en befintlig vatteninstallation. (Källa: Branschregler Säker Vatteninstallation)

Hjälpte detta dig?

(Frågor rangordnas utefter antal hjälpta kunder)
Ja

01. Det "knäpper" i rören efter värmepumpsinstallationen. Vad är detta?

Knäppningarna uppstår på grund av temperaturskillnad i rören. I värmepumpen finns en växelventil monterad som släpper ut rätt mängd värme direkt i systemet. Denna ventil har bara två lägen: öppen eller stängd. Om knäppningarna är ett problem så kan vi installera ett utjämningskärl mellan växelventil och radiatorer som gör att knäppningarna minskas kraftigt eller helt försvinner.

Hjälpte detta dig?

(Frågor rangordnas utefter antal hjälpta kunder)
Ja

02. Kan man använda kaustiksoda i ett avlopp av plast?

Nej, kaustiksoda ska man inte använda i avloppsrör av plast. Detta kan ofta skada både rör och tätningar och göra att man till slut får större bekymmer än dålig vattenavrinning.

Hjälpte detta dig?

(Frågor rangordnas utefter antal hjälpta kunder)
Ja

03. luft/vatten eller jord/bergvärmepump?

De senaste luft-vattenvärmepumparna är av mycket hög kvalitet och ger en god driftekonomi, till en lägre investeringskostnad än en bergvärmepump. De kan dock inte nå upp till lika hög värmefaktor som en bergvärmepump under de kallaste dagarna på året.

Hjälpte detta dig?

(Frågor rangordnas utefter antal hjälpta kunder)
Ja

04. Jag har installerat värmepump. Hur gör jag med skorstenen?

När du byter ut din gamla uppvärmningskälla som t.ex. olja eller ved bör du inte mura igen rökkanalsuttaget. Det bästa är om du istället kan mura in ett ventilationsdon eller en ventil. På detta vis får du en bättre ventilation och minskar risken för att skorstenen skadas av fukt.

Hjälpte detta dig?

(Frågor rangordnas utefter antal hjälpta kunder)
Ja

05. Kan jag få husavdrag? (ROT-avdrag)

Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs. Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbtet men högst 50.000 kr per person och år.

Hjälpte detta dig?

(Frågor rangordnas utefter antal hjälpta kunder)
Ja

06. Kan jag köpa värmepumpar hos er?

Ja, vi är återförsäljare av IVT:s hela sortiment av värmepumpar och driver IVT center i Värnamo. IVT har ett av marknadens bredaste utbud av värmepumpar. Vi tar självklart hand om hela installationsprocessen och hjälper dig med de tillstånd som behövs.

Hjälpte detta dig?

(Frågor rangordnas utefter antal hjälpta kunder)
Ja

07. Var gör jag vid vattenläckage?

Det första du bör göra är att stänga av huvudkranen till din fastighet. Därefter ringer du oss.

Hjälpte detta dig?

(Frågor rangordnas utefter antal hjälpta kunder)
Ja

08. Vilken sorts värmepump ska jag välja?

Den avgörande faktorn i detta val är ditt energibehov. Om du inte förbrukar mer än ca 10 000 kWh per år kanske andra investeringar ger mer effekt, som t.ex. tilläggsisolering eller byte av fönster. Om du har uppvärmning med direkt el kan en luft/luftvärmepump passa bra. Den är enkel att installera och effekten i dessa enheter har höjts rejält under de senaste åren. Om du har vattenburen värme kan du välja mellan luft/vatten, berg- ytjord-, sjö- eller grundvattenvärme. När man funderar på payoff-tid, dvs. hur snabbt investeringen ska betala sig bör man tänka på att all energi sannolikt kommer bli avsevärt dyrare under de närmaste 10 åren. Välkommen in till vårt IVT-Center och diskutera vad som blir bäst för dig!

Hjälpte detta dig?

(Frågor rangordnas utefter antal hjälpta kunder)
Ja

09. Kan jag få skattereduktion för husarbete även i min förälders bostad?

Ja, du kan även få skattereduktion för arbete som utförs i dina föräldrars bostad förutsatt att du har betalat arbetet. För att du ska ha rätt till skattereduktion för ROT-arbete som utförs i dina föräldrars bostad krävs dessutom att du helt eller delvis äger den bostad som dina föräldrar bor i.

Hjälpte detta dig?

(Frågor rangordnas utefter antal hjälpta kunder)
Ja

10. Hur kan man undvika vattenskador?

Håll koll! Kontrollera utsatta områden regelbundet. Titta runt golvbrunnen i dina våtutrymmen och under diskbänken i köket. Om du upptäcker en misstänkt läcka bör du kontakta en auktoriserad installatör omgående. Ju tidigare du upptäcker skadan, desto mindre blir kostnaden att åtgärda den. En säker installation minskar risken för vattenskador, eftersom den tar hänsyn till de kända orsakerna till vattenskador.

Hjälpte detta dig?

(Frågor rangordnas utefter antal hjälpta kunder)
Ja

11. Varför ska man ha en värmepump?

Energiåtgången för uppvärmning är ofta den största kostnaden man har som villaägare. Denna kostnad förväntas stiga ännu mer under kommande år p.g.a. ökade energipriser. En värmepump kan reducera energiåtgången och därmed kostnaden med upp till 70%, och är därmed en mycket god investering. Värmepumpen är vidare mycket driftsäker och kräver minimalt med underhåll.

Hjälpte detta dig?

(Frågor rangordnas utefter antal hjälpta kunder)
Ja

12. Vad är de vanligaste orsakerna till vattenskada?

Över hälften, ungefär 60%, av alla vattenskador beror på läckande rörinstallationer. Risken för detta är störst när installationen är ny. Vid äldre installationer är korrosion vanligaste orsaken till skada. En annan riskfaktor är frysning, alltså rör som helt enkelt fryser sönder vid kallt väder. Det kan exempelvis inträffa i fritidshus där man stänger av värmen på vintern. Omkring en tredjedel av vattenskadorna beror på läckande tätskikt och ca tio procent kan härledas till exempelvis diskmaskiner, som kopplats till en befintlig vatteninstallation. (Källa: Branschregler Säker Vatteninstallation)

Hjälpte detta dig?

(Frågor rangordnas utefter antal hjälpta kunder)
Ja

Har du en fråga?